Договір

Публічний договір купівлі-продажу товару в Інтернет-магазині «Белга Дизайн»

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару, а також інформації, що міститься на сайті інтернет-магазину «Белга Дизайн»: http://www.belgadesign.com/ (далі – Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним особам так і юридичним особам (далі – Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.

 1. Терміни, які використовуються в договорі

1.1. ТзОВ «Белга Дизайн» – веб-сторінка http://www.belgadesign.com/.

1.2. ТзОВ «Белга Дизайн» (надалі Продавець) – юридична особа, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

1.3. Оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором.

1.4. Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється шляхом відправлення Покупцем Замовлення на Товар за допомогою системи, розміщеної на Сайті.

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

1.5. Замовлення – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.

1.6. Кур’єрська доставка – безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцю в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних умовах.

1.7. Істотний недолік – недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин, і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

 • 1.7.1. недолік взагалі не може бути усунутий;
 • 1.7.2. усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів (при умові наявності всіх необхідних матеріалів і комплектуючих на складі);
 • 1.7.3. недолік робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено Публічним договором.

 1. Предмет договору

2.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

2.2. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов’язаннями щодо товару, порядком розірвання цього Договору.

2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення, і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

2.5. У разі письмової вимоги Покупця даний Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.

 1. Ціна товару

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку.

3.4. Ціни, вказані на Сайті, можуть носити ознайомлювальний характер, наприклад, у випадку замовлення відповідно до індивідуальних параметрів.

 1. Порядок оплати і поставки товару

4.1. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

 • 4.1.1  шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;
 • 4.1.2  готівкою для довіреної особи Покупця при отриманні Товару (тільки у Львові);
 • 4.1.3  шляхом безготівкового розрахунку через будь-який банк згідно виписаного рахунку-фактури;

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.3. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники ТзОВ «Белга Дизайн» і/або кур’єр, і/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

4.4. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право неподання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи по їх усуненню, з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.5. Товари гарантуються і надаються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100 (сто)% вартості замовленого Товару згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення.

4.6. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».

4.7. Доставка Товару здійснюється кур’єрською або експедиторською службою за рахунок Покупця (до під’їзду будинку);

4.8.  У разі доставки Товару кур’єрською або експедиторської службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур’єрська або експедиторська служба.

4.9.  Продавець зобов’язується доставити Товар Покупцеві протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту оплати Замовлення Покупцем.

4.10.  У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 10 календарних днів, за умови завчасного повідомлення продавцем покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов’язання за Договором.

4.11.  Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто) % оплати вартості Товару.

4.12.  У випадку, передбаченому п.п. 4.9.1. даного Договору, Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні Замовлення.

4.13.  При відсутності Покупця в момент доставки Товару, в час і в умовленому місці, що було вказано в замовленні, нараховується платна повторна доставка відповідно до тарифів.

4.14.  Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару в разі неможливості виконання замовлення не з вини Продавця.

 1. Гарантія та порядок розгляду претензій

5.1. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов’язання, згідно з законодавством України. Гарантійні зобов’язання починаються з моменту поставки Товару Покупцю.

5.2. Ремонт по гарантії – це усунення недоліків і несправностей, котрі є наявними у виробі, але виникли з вини виробника і проявляються дефектами виробництва чи матеріалів.

5.3 Рішення про прийняття чи неприйняття виробу на ремонт по гарантії приймається продавцем при первинному огляді виробу чи після проведення експертизи. Виробничі дефекти, виявлені у виробі, будуть усунені безкоштовно протягом 30 календарних днів з моменту передачі виробу на ремонт (у випадку необхідності замовлення додаткових матеріалів чи запчастин, терміни будуть збільшені).

5.4. Умови гарантії:
Термін гарантії – 18 місяців. Гарантійний термін починається з моменту доставки та приймання покупцем виробу.
Гарантійне обслуговування включає в себе проведення ремонтних робіт. Термін гарантії продовжується на термін ремонту виробу.

Претензії по зовнішньому вигляду виробу, недокомплектації, невідповідності замовлення, відсутності інструкцій приймаються тільки безпосередньо при отриманні товару. В подальшому такі претензії не приймаються, всі ремонтні роботи будуть здійснюватися за рахунок покупця.

Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадках:

 • Закінчення гарантійного терміну
 • Невиконання умов експлуатації чи порушення інструкцій з використання
 • Наявності механічних пошкоджень
 • Перевищення допустимих навантажень на механізм трансформації
 • Нанесення збитків товару в результаті помилкових чи зумисних дій покупця чи третіх осіб
 • Нанесення збитків товару внаслідок попадання всередину чи на поверхню товару сторонніх предметів, рідин, тварин тощо
 • Наявності слідів стороннього втручання чи ремонту виробу самостійно чи організаціями, підприємствами чи приватними особами, не уповноважених продавцем
 • Відсутності чітко заповненого гарантійного талону і документів продавця про відвантаження товару покупцю.
 • При самостійній збірці та монтажі виробів покупцем чи третіми особами
 • Недоліків, котрі виникли в результаті порушення правил експлуатації товару чи його нецільового використання
 • Нанесення збитків товару внаслідок форс-мажорних обставин (стихійне лихо, пожежа, потоп, нещасні випадки тощо)

Покупець має право протягом 14 днів обміняти товар на аналогічний чи повернути придбаний товар, якщо цей товар не підходить формою, кольором чи розміром, а також з інших причин, через які він (товар) не може бути використаний за призначенням. Обмін товару (чи повернення вартості) здійснюється, якщо:

 • Товар не був у використанні чи збірці (монтажі)
 • Збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, фабричні ярлики
 • Не пошкоджена упаковка
 • Є наявний товарний чек, виданий покупцю разом з товаром.

Процедура повернення товару здійснюється за рахунок покупця. Якщо наявний обмін по гарантійному обслуговуванню, то повернення здійснюється за рахунок ТзОВ «Белга Дизайн».

5.5. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право:

 • 5.5.1. на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
 • 5.5.2. вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у Продавця.

5.6. У разі виявлення істотних / прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов’язаний повідомити Продавцю про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.

5.7. Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.8. Розгляд претензій Покупця відбувається в суворій відповідності зі ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядком ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни товарів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2002 року № 506.

5.9. Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора.

 1. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві в зв’язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 0,1% від вартості придбаного Товару.

6.3. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем всіх умов даного Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов’язується повернути Покупцеві 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.

6.4. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов’язань за Публічним договором.

 1. Строк дії договору

7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов’язань Продавцем і Покупцем.

7.2. Публічний договір може бути достроково припинений:

 • 7.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;
 • 7.2.2. за рішенням суду;
 • 7.2.3. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;

7.3. Сторони домовилися, що в разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково в розмірі не більше 0,1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором. 

 1. Інші умови

8.1. Всі суперечки, які виникли у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

8.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки

8.6. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації вищезазначеної мети.

8.7. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

8.8. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб’єктам, пов’язаним з реалізацією цієї мети.

8.9. Покупець  надає згоду на доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», якщо така передача (Поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.